האוס אין בעיתון ישראל היום באינטרנט

האוס אין מתוך כתבה שפורסמה בעיתון ישראל היום באינטרנט:

ישראל היום - האוס אין